مهاجرت به هاست جدید و حذف سایت جوملایی قدیمی و ویکی پارسی‌لاتک