فهرست

در اینجا مجموعهٔ درس‌هایی برای آموختن این سیستم حروف‌چینی بسیار خوب گذاشته شده است. اگر از خوبی‌های لاتک چیزی نمی‌دانید، می‌توانید نگاهی به این مقاله بیندازید. من خودم هم متخصص لاتک نیستم و همیشه دارم یاد می‌گیرم. ولی یادم است نخستین باری که می‌خواستم لاتک را یاد بگیرم، به مشکلات زیادی برخوردم. برای همین این راهنماها را نوشته‌ام و امیدوارم که تجربه‌های من به درد شما هم بخورد. سعی کرده‌ام به مسائل و مشکلاتی بپردازم که نخستین بار برای خودم مطرح بود.

ردیف نام توضیح
۱ نخستین درس در لاتک انگلیسی این درس شما را با پایه‌های لاتک آشنا می‌کند. در این‌جا یک پروندهٔ ورودی واقعی به زبان انگلیسی خواهیم ساخت و مراحل پردازش و گرفتن خروجی pdf از آن را به شما نشان می‌دهیم.
۲ نخستین نوشتهٔ فارسی با بستهٔ زی‌پرشین در این درس به کمک بستهٔ زی‌پرشین نخستین نوشتهٔ خود را به زبان فارسی خواهیم نوشت و با برخی از فرمان‌های ویژهٔ زی‌پرشین آشنا خواهیم شد.
۳ ساختار نوشته در این درس به موضوعاتی بسیار فراتر از آن چه در درس پیش به آن‌ها پرداختیم می‌پردازیم. هدف ما در این درس حروف‌چینی یک مقالهٔ ساده همانند مقاله‌های پژوهشی متعارف است. برای این منظور در این درس تأکید ما بر روی ساختار نوشته خواهد بود.
۴ کتاب‌نامه هرچند که در درس پیش کمی به کتاب‌نامه پرداختیم، ولی در این درس چیزهای خیلی بیشتری خواهیم گفت. این درس می‌گوید که چه‌طور با بیب‌تک مراجع خود را در یک پروندهٔ جدا نگه دارید، چگونه کتاب‌نامهٔ خود را سفارشی کنید و همچنین نگاه کوتاهی دارد بر بستهٔ نت‌بیب که روش انعطاف‌پذیرتری را برای مدیریت مراجع، مثلاً سیستم هاروارد یا سیستم عددی در اختیار می‌گذارد.
۵ جدول
۶ اشیای شناور، تصاویر و عنوان‌ها
۷ قالب‌بندی
۸ چیدمان صفحه
۹ ریاضیات-۱
۱۰ ریاضیات-۲
۱۱ فهرست و نمایه